Javni pozivi i nabavka Zavod za dentalnu medicinu Kragujevac

05.09.2013 Javna nabavka male vrednosti 04/13 - medicinska oprema oblikovana u 2 partije
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.10.2013 Javna nabavka male vrednosti 05/13 - zubarski aparati
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o izmeni odluke o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.02.2014 Javna nabavka male vrednosti narudžbenicom 01/14 - materijal za održavanje higijene
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o izmeni odluke o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

07.02.2014 Javna nabavka male vrednosti narudžbenicom 02/14 - radna uniforma
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.02.2014 Javna nabavka 01/14 - Zubarski potrošni materijal oblikovan u 8 partija
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

05.03.2014 Javna nabavka male vrednosti narudžbenicom 03/14 - Kancelarijski nameštaj
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

13.03.2014 Javna nabavka male vrednosti 01/14 - Zubarski potrošni materijal oblikovan u 2 partije
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Pojašnjenje u vezi pripremanja ponude
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.03.2014 Javna nabavka male vrednosti 02/14 - Rezervni delovi za održavanje opreme oblikovan u tri partije
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Pojašnjenje, izmene i dopune konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.05.2014 Javna nabavka male vrednosti 03/14 - Sitan instrumentarij za zubarstvo-33131000
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.06.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru električne energije-09310000

24.06.2014 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za gorivo-09132000

09.07.2014 Javna nabavka male vrednosti 04/14 - Servisiranje stomatološke opreme -50421000
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovor

24.07.2014 Javna nabavka male vrednosti narudžbenicom04/14 - Izrada glavnog projekta adaptacije dela objekta stomatologije namenjen osobama sa invaliditetom -71242000
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru


25.12.2014 Javna nabavka male vrednosti narudžbenicom05/14 - Fotokopir aparat -30120000
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

03.02.2015 Javna nabavka male vrednosti narudžbenicom 01/15 - Materijal za održavanje higijene -33700000-7
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.02.2015 Javna nabavka 01/15 Otvoreni postupak - Zubarski potrošni materijal oblikovan u 2 partije
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.02.2015 Javna nabavka 02/15 Otvoreni postupak - Zubarski pšotrošni materijal oblikovan u 8 partija
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Pitanje i odgovor
Pitanje i odgovor
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka javne nabavke
Obaveštenje o izmeni Odluke o dodeli ugovora
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.02.2015 Javna nabavka male vrednosti narudžbenicom 02/15 - Računarska oprema - kompjuteri 30230000-0
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.02.2015 Javna nabavka male vrednosti narudžbenicom 03/15 - Kancelarisjki nameštaj -39130000-2
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.04.2015 Javna nabavka male vrednosti narudžbenicom 04/15 - Završni gradjevinski radovi-45400000-1
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.04.2015 Javna nabavka male vrednosti 01/15 - Rezervni delovi oblikovani u 2 partije 33190000-8
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

19.05.2015 Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva 03/15
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

08.07.2015 Javna nabavka male vrednosti 02/15 - Servisiranje stomatološke opreme-50000000-5
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.07.2015 Javna nabavka 03/15 Otvoreni postupak - Stomatološka jedinica -33192410-9
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.08.2015 Centralizovana javna nabavka - Električna energija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.11.2015 Javna nabavka male vrednosti 03/15 - Instrumenti za laboratorijum - 33131000-7
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

USVOJENI PLAN NABAVKE ZA 2016

08.02.2016 Javna nabavka male vrednosti narudžbenicom 02/16- Materijal za održavanje higijene-33700000-7
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o dodeli ugovora

10.02.2016 Javna nabavka male vrednosti narudžbenicom 08/16 - Osiguranje imovine i lica 66510000-8
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o obustavi postupka

22.02.2016 Javna nabavka male vrednosti narudžbenicom 08/16 - Osiguranje imovine i lica 66510000-8
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.03.2016 Javna nabavka 01/16 Otvoreni postupak - Zubarski pšotrošni materijal oblikovan u 9 partija
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Pojašnjenje konkursne dokumentacije-odgovor
Pojašnjenje konkursne dokumentacije-odgovor
Pojašnjenje konkursne dokumentacije-odgovor
Pojašnjenje konkursne dokumentacije-odgovor
Odluka o dodeli ugovora
05.05.2016 -Odluka o obustavi postupka javne nabavke - za Partiju 2
Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.04.2016 Javna nabavka male vrednosti 02/16 - Rezervni delovi oblikovani u 2 partije
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

20.05.2016 Javna nabavka male vrednosti 06/16 - Kancelarijski nameštaj oblikovan u 2 partije 39150000-2
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Pitanje i odgovor
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.05.2016 Javna nabavka male vrednosti narudžbenicom 03/16 - Radna uniforma -18100000
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o najpovoljnijem ponuđaču

30.06.2016 Javna nabavka male vrednosti 12/16 - Servisiranje i održavanje medicinske opreme 50000000-5
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Pitanje i odgovor
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.08.2016 Javna nabavka male vrednosti 03/16 - Zubarski i sub-specijalistički instrumenti i aparati-33130000
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka javne nabavke za partiju 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

04.08.2016 Centralizovana javna nabavka - Električna energija
Obaveštenje o zaključenom ANEKS ugovoru

19.08.2016 Javni poziv za dostavljanje zatvorenih pisanih ponuda za prodaju osnovnog sredstva - motornog vozila
Javni poziv, upustvo i obrazac ponude
Izveštaj o sprovedenom postupku

12.09.2016 Javna nabavka male vrednosti 09/16 - Kupvina putničkog automobila na lizing -34100000
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Izmena i dopunakonkursne dokumentacije
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
Izmena i dopunakonkursne dokumentacije
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

16.09.2016 Javna nabavka male vrednosti 03/16 - Stomatološki uredjaji -- 33126000
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.09.2016 Centralizovana javna nabavka elektri;ne energije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

26.10.2016 Javna nabavka male vrednosti 08/16 - Električni aparati oblikovani u 3 partije- 31000000
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10.11.2016 Javna nabavka 05/16 Otvoreni postupak - Stomatološka oprema oblikovana u 12 partija
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka javne nabavke
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.12.2016 Stomatološka oprema oblikovana u 3 partije 05/16
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

FINANSIJSKI PLAN ZA 2017 god. prilog1, prilog2
ZAVRŠNI RAČUN ZA 2016 god. prilog
PLAN NABAVKE ZA 2017 god. prilog

20.02.2017 Javna nabavka male vrednosti narudžbenicom 02/17 - Materijal za održavanje higijene -33700000-7
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Izveštaj o sprovedenom postupku
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.02.2017 Javna nabavka male vrednosti narudžbenicom 04/17 - Osiguranje imovine i lica 66510000-8
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Izveštaj o sprovedenom postupku
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.03.2017 Javna nabavka 01/17 Otvoreni postupak - Zubarski potrošni materijal oblikovan u 10 partija - 33141800-8
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda
Pitanja i odgovori
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije- Tabele
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - partija 2
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - partija 2
Odluka o dodeli ugovora
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obavestenje o ponistenju postupka - za partiju 3


09.03.2017 Javna nabavka male vrednosti - narudžbenicom 04/17 - Kancelarijske mašine oblikovane u 2 partije 30100000
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Izveštaj o sprovedenom postupku

05.04.2017 Javna nabavka 02/17 Otvoreni postupak - Stomatološka oprema oblikovana u 10 partija - 33126000
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka javne nabavke - partija 9
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - partija 9
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

06.06.2017 Javna nabavka 04/17 Otvoreni postupak - Stomatološka jedinica - 33192410-9
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.06.2017 Javna nabavka male vrednosti - narudžbenicom 03/17 - Rezervni delovi oblikovani u 2 partije 33190000-8
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.06.2017 Javna nabavka 01/17 Otvoreni postupak - Medicinski materijal - 33140000-3
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.07.2017 Javna nabavka male vrednosti 01/17 - Servisiranje i održavanje medicinske opreme - 50000000-5
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27,07,2017 Javna nabavka male vrednosti - narudžbenicom 06/17 - Kancelarijski nameštaj - 39150000
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Izveštaj o sprovedenom postupku

2018
01.03.2018 Javna nabavka 01/18 Otvoreni postupak - Zubarski potrošni materijal oblikovan u 9 partija - 33141800
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za partiju 8
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za partiju 1 i partiju 6
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o obustavi postupka javne nabavke za partiju 2 i partiju 3
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za partiju 2 i partiju 3
Odluka o dodeli ugovora
Primedba i odgovor o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

15.05.2018 Javna nabavka male vrednosti 01/3 - Stomatološka oprema oblikovana u 8 partija - 33126000
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.05.2018 Javna nabavka lekova 01/18 - 33680000-0 - Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.06.2018 Javna nabavka 01/2 Otvoreni postupa - Sanitetski materijal 33140000-3
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

27.07.2018 Javna nabavka male vrednosti 02/1 - Servisiranje i održavanje medicinske opreme 50000000-5
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.11.2018 Javna nabavka male vrednosti 01/4 - Zubarski i sub-specijalistički instrumenti oblikovani u 2 partije
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.03.2019 Javna nabavka 01/1 Otvoreni postupak - Zubarski potršni materijal oblikovan u 12 partija 33141800-8
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

01.04.2019 Javna nabavka male vrednosti 01/3 - Stomatološka oprema oblikovana u 2 partije 33126000
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

30.05.2019 Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva, JN 01/1, hlorfenol kamfor 33134000-8
Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

18.06.2019 Javna nabavka 01/2 Otvoreni postupak - Sanitetski materijal -33140000-3
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Pitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

25.07.2019 Javna nabavka male vrednosti 02/1- Servisiranje i održavanje medicinske opreme 50000000-5
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02.03.2020 Javna nabavka 01/1- Zubarski potrošni materijal oblikovan u 8 partija 33141800-8
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije Tabela partije 8
Odluka o dodeli ugovora
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

28.05.2020 Javna nabavka 01/1- Lekovi 33680000-0
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

09.06.2020 Javna nabavka male vrednosti 01/5- Stomatološka jedinica 33192410
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

23.06.2020 Javna nabavka 01/4 Otvoreni postupak - Sanitetski materijal 33140000-3
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

24.07.2020 Javna nabavka male vrednosti 02/1 - Servisiranje i održavanje medicinske opreme 50000000-5
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.09.2020 Javna nabavka male vrednosti 01/6 - Stomatološka oprema oblikovana u 3 partije 33126000
Javni poziv i konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.10.2020 Oglas o prijemu u radni odnos na odredjeno vreme od 1 godine 1 stomatološke sestre
28.10.2020 Odluka o izboru kandidata

14,10,2020 Oglas o prijemu u radni odnos na odredjeno vreme do povratka odsutnog zaposlenog na rad 1 doktor stomatologije
28.10.2020 Odluka o izboru kandidata

10.02.2021 Konkurs za prijem u radni odnos jednog diplomiranog ekonomiste na odredjeno vreme
05.03.2021 Odluka o izboru kandidata

17.02.2021 Konkurs za prijem u radni odnos jednog doktora stomatologije na odredjeno vreme
18.03.2021 Odluka o izboru kandidata

03.03.2021 Oglas o prijemu u radni odnos na neodredjeno vreme 1 stomatološke sestre
24.03.2021 Odluka o izboru kandidata

12.08.2021 Konkurs za prijem u radni odnos jednog doktora stomatologije na neodredjeno vreme
16.09.2021 Odluka o izboru kandidata

08.09.2021 Konkurs za prijem u radni odnos na odredjeno vreme do 1 godine 2 doktora stomatologije sa punim radnim vremenom
23.09.2021 Odluka o izboru kandidata

08.09.2021 Konkurs za prijem u radni odnos na odredjeno vreme do 3 meseca 2 doktora stomatologije sa punim radnim vremenom
23.09.2021 Odluka o izboru kandidata

15.09.2021 Konkurs za prijem u radni odnos na odredjeno vreme do 1 godine sa punim radnim vremenom 1 stomatološke sestre-tehničara
29.09.2021 Odluka o izboru kandidata

13.10.2021 Javni oglas za prijem u radni odnos na neodredjeno vreme sa punim radnim vremenom 1 spremačice
28.10.2021 Odluka o izboru kandidata

Završni račun za 2021 Prilog
Plan rada i finansijski plan za 2022 Prilog

02.03.2022 Oglas za prijem u radni odnos jednog doktora stomatologije na neodredjeno vreme
24.03.2022 Odluka o izboru kandidata

17.05.2022 Oglas za prijem u radni odnos na neodredjeno vreme sa punim radnim vremenom 1 diplomiranog ekonomiste za finansijsko-racunovodstvene poslove
30.05.2022 Odluka o izboru kandidata

17.05.2022 Oglas za prijem u radni odnos na odredjeno vreme do 2 godine sa punim radnim vremenom Službenika za poslove zaštite, bezbednosti i zdravlja na radu
30.05.2022 Odluka o izboru kandidata

18.08.2022 Oglas za prijem u radni odnos na odredjeno vreme do 2 godine 2 doktora stomatologije sa punim radnim vremenom
20.09.2022 Odluka o izboru kandidata

18.08.2022 Oglas za prijem u radni odnos na neodredjeno vreme sa punim radnim vremenom za obavljanje poslova spremačice -1 izvršilac
20.09.2022 Odluka o izboru kandidata

12.10.2022 Oglas za prijem u radni odnos na neodredjeno vreme sa punim radnim vremenom za radno mesto viši radiološki tehničar - 1 izvršilac
29.10.2022 Odluka o izboru kandidata

Finansijski plan za 2023 Prilog
Plan javnih nabavki 2023 Prilog
Plan rada Zavod za dentalnu medicinu Kragujevac za 2023 Prilog