Zavod za dentalnu medicinu Kragujevac radi po smenama:

Prva smena od 07:00 do 13:30h (Pauza 09:30-10:00h)
Druga smena od 13:30 do 20:00h (Pauza 16:30-17:00h)
Telefon za informacije: 034/ 370-184, 034/ 360-241
ODLUKA o rasporedu radnog vremena
Spisak doktora stomatologije u zgradi Zavoda sa izdvojenim ambulantama.

Hitna stomatološka služba radi od 20:00 do 07:00h
Takodje u zgradi Zavoda za stomatologiju Kragujevac, ulica Zmaj Jovina 32.
Telefon za informacije 064/8689774 .